Daglig renhold

SGS Renhold AS har over 20 års erfaring som profesjonell leverandør av daglig og periodisk renhold. Fagmessig utført renhold legger grunnlaget for et godt arbeidsmiljø og bidrar til trivsel på arbeidsplassen. Regelmessig og profesjonelt utført renhold forlenger levetiden på inventar og bygninger, og reduserer de totale vedlikeholdskostnader. Vi utfører daglig renhold i samsvar med et arbeidsomfang knyttet til den renholdsstandard kunden har valgt
s
s
 • Metoder

  Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på de beste metoder for renhold. Den riktige metoden er alltid den som bevarer overflaten lengst mulig.

 • Utstyr

  SGS Renhold har en velutstyrt og moderne maskinpark for utførelse av alle typer renholdsoppgaver. Maskinparken holdes alltid oppdatert og er noe av det beste som finnes i markedet.

 • Kvalitetskontroll

  Vår jevnlige kvalitetskontroll sikrer at du får det du betaler for. Ved inngåelse av kontrakt med SGS Renhold tilbyr vi et månedlig møte hvor bl.a. renholdskvaliteten kontrolleres. Eventuelle klager og avvik rapporteres skriftlig. Alle avvik rettes opp og etterkontrolleres. Kunden får en kontaktperson å forholde seg til.

 • Måleutstyr

  Vi behersker alle aktuelle tekniske måleapparater. Disse kan måle støvdekkeprosent, blankhetsgrad, friksjon o.l. Ved avtaleinngåelse kan det fastsettes nivåer for dette, og målinger vil kunne vise om kriteriene og kravene innfris.