SGS Renhold AS har i over 20 år levert både små og store renholdstjenester til offentlig og privat sektor. Fra første dag har vi fokusert på ypperste kvalitet i alle ledd av bedriften. Vi er en profesjonell totalleverandør av alle typer renholdstjenester og vi er opptatt av visuelle, hygieniske og kostnadseffektive resultater.
Våre kompetansefelt dekker alt innen daglig renhold og temporært renhold, til offentlige og private bedrifter. Våre løsninger er tilpasset den enkelte kundes behov, krav og ønsker. For å kunne gi vårt beste arbeider vi kontinuerlig for at våre medarbeidere trives på jobb og mestrer alle oppgaver innen moderne renhold. Vi håndterer idag små og store oppdrag knyttet til mange forskjellige bransjer.
For bedrifter er bruk av en profesjonell leverandør innen renholdstjenester en fornuftig og lønnsom innvestering, dette øker trivsel, minsker sykefravær og skaper økt produktivitet.
Vår lange historie og personlig kjennskap til mange bedrifter gir oss betydningsfulle relasjoner og god leveringspresisjon i arbeidet vi utfører.